Prudential Đầu Tư Vào Cổ Phiếu Nào ?

Prudential Đầu Tư Vào Cổ Phiếu Nào – Đáp án ngắn gọn : Quỹ Eastspring sẽ không công bố danh mục cổ phiếu đầu tư cho đến khi có báo cáo tài chính cuối năm. Lý do chủ yếu đó là vì quỹ Eastspring là quỹ đầu tư lớn nên việc công bố danh mục đầu tư rõ ràng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tài chính nói chung và thị trường cổ phiểu nói riêng

Prudential Đầu Tư Vào Cổ Phiếu Nào

Còn nếu bạn đang muốn tìm hiểu, tham gia dòng ILP – Pru Đầu Tư linh hoạt – và đang lo lắng không biết là bỏ tiền vào có ”lỗ” hay ”lời” – thì mình xin xác nhận lại những vấn đề sau :

  • Pru Đầu Tư Linh Hoạt (ILP) là dòng sản phẩm bảo hiểm + đầu tư – vì vậy đây là bản chất sản phẩm bảo hiểm nhân thọ, phần đầu tư các bạn chỉ nên quan tâm ở một mức độ nhất định vừa phải, không theo kiểu mình bỏ tiền chơi chứng khoán, chơi vàng, chơi coin….
  • Dòng sản phẩm này bạn có thể linh hoạt hoán đổi quỹ đầu tư : nếu thấy quỹ cổ phiếu rủi ro trong giai đoạn này thì có thể đổi sang quỹ khác
  • Dòng ILP này của Prudential đang dẫn đầu về suất sinh lời trong toàn ngành (Chỉ có 8/18 công ty bảo hiểm là được kinh doanh sản phẩm này)

Nếu các bạn cần tìm hiểu thêm về Pru Đầu Tư Linh Hoạt của Prudential thì gọi, kết bạn zalo 0909 314 294 – mình là Tấn Tài – Chuyên Viên Tư Vấn Prudential

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *