PRU Đầu tư linh hoạt VIB Là Gì ?

PRU Đầu tư linh hoạt VIB – thật ra đây chính là sản phẩm Pru Đầu Tư Linh Hoạt của Prudential và VIB là đối tác phân phối sản phẩm. Chính vì vậy, khi ký hợp đồng thì khách hàng vẫn ký với Prudential.

PRU Đầu tư linh hoạt VIB

Đây là dòng sản phẩm bảo hiểm nhân thọ kết hợp với đầu tư. Nhưng các bạn cần phải quan trọng nhất chữ ”bảo hiểm” còn vấn đề ”đầu tư” thì bạn chỉ quan tâm đến việc chọn quỹ hoặc thay đổi/ hoán đổi quỹ khi muốn. Ngoài ra, các bạn cần nắm rõ :

  • Phải tham gia đóng phí đầy đủ trong 5 năm đầu – và phí của 3 năm đầu rất cao
  • Không cam kết lãi suất tối thiểu, lãi suất theo thị trường
  • Đây là dòng sản phẩm bảo hiểm nên bạn hãy xác định tham gia dài hạn

Nếu có thắc mắc, cần hỏi thêm về sản phẩm Prudential thì anh chị cứ gọi, nhắn tin hoặc kết bạn 0909 314 294 – mình là Tấn Tài – Tư Vấn Viên Của Prudential

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *